แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เปิดสาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564
รับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ระดับ ม6.หรือ เทียบเท่า