วันที่ 21ตุลาคม2563 แผนกอิเล็ทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประชุมการเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน 4 ชั้น แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์