แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดพิธีไหว้ครู

ดูภาพเพิ่มเติม