การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 29  ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด คณะครูและตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ทักษะออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช.

ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.

สรุปเหรีญรางวัล

http://vecskills.com/system/show_coin.php