วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ครูสามารถ เวชอุดม ครูธนิต ป้องคำกวย ดำเนินงานติดตั้งเครื่องเสียง  งานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ จังหวัดอุบลราชธานี