แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 15 ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี