แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 สัมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย ปวส.2 ทวิภาคี โดยครูวัชระ ประองพันธ์ ครูวิเชียร กำทอง ร่วมสัมนาการฝึกประสบการณ์ดังกล่าว