แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

วันศุกร์ที่11ตุลาคม2562 นายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี โครงการอาชีวอาสา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  คณะครูและนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ครูสุระพงษ์ สามแก้ว ครูสุกาย เกื้อทาน ครูประเสร็ฐ ไกรษี ครูพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ พร้อมนักศึกษา ออกศูนย์บริการชุมชน จุดที่1 บริเวณ ศาลาประชาวาริน ต.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี จุดที่2 วัดท่ากกแห่ ต.จาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน