แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

งานเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2562 ครูบัญญัติ สมสุพรรณ ตำแหน่ง วิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญ ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชราชธานี 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดูเพิ่มเติม gif