แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

กระผม นนส.เกียรติศักดิ์ บุญประสิทธิ์ และ นนส.ธวัชเกียรติ ประวิง  สังกัดโรงเรียนนายสิบทหารบก ได้กลับมาเยี่ยมน้องๆครูอาจารย์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ กลับมาเยี่ยมก็คิดถึงบรรยากาศเดิม ครูอาจารย์ก็เป็นกันเอง ยังน่ารักเหมือนเดิม