แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

เนื่องด้วยหัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์ที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก้ครู อาจารย์ภายในแผนก เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่1/2562 ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา