วันที่ 18 ตุลคม 2562 ที่ผ่านมา คณะครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ครูสุรพงษ์ สามแก้ว ครูสุกาย เกื้อทาน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกเดินทางไปที่ หมู่บ้านเสาวลักษณ์ ริมมูลน้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

วันที่10ตุลาคม2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ แผนกไฟฟ้ากำลังแผนกช่างยนต์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ชุมชนวังแดง บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

คณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ออกหน่วยบริการชุมชน บ้านเชียงแก้ว ต.จิกเทิง ตาลสุม นำโดย ครูภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีรารัช ครูพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ ครูครูอดิศักดิ์ แหวนวงษ์ และนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คณะครูและนักศึกษา ออกบริการชุมชน ที่ อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ในโครงการ กระทรวงศึกษาเพื่อประชาชน ซ่อมสร้างล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี