วันที่ 19 เมษายน 2564 ศิษย์เก่าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีโอกาศมาแนะนำโครงการ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี โดยมีคณะครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมสัมนาพบปะพูดคุย ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี