วันที่ 16 เมษายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประชุม ชี้แจง การเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียน ตลอดจนการแนะนำ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน และแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย ครูธนิต ป้องคำกวย และครูประเสร็ฐ ไกรษี