วัน เสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย้เทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดหลวงอุบลราชธานี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 https://drive.google.com/drive/folders/1nVoOPD3kEQsHFsq9bNDsmqsoqWrMYCqK?usp=sharing