วันที่10ตุลาคม2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ แผนกไฟฟ้ากำลังแผนกช่างยนต์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ชุมชนวังแดง บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง