วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คณะครูและนักศึกษา ออกบริการชุมชน ที่ อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ในโครงการ กระทรวงศึกษาเพื่อประชาชน ซ่อมสร้างล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี