คณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ออกหน่วยบริการชุมชน บ้านเชียงแก้ว ต.จิกเทิง ตาลสุม นำโดย ครูภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีรารัช ครูพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ ครูครูอดิศักดิ์ แหวนวงษ์ และนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์