วันที่ 19 เมษายน 2564 ศิษย์เก่าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีโอกาศมาแนะนำโครงการ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี โดยมีคณะครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมสัมนาพบปะพูดคุย ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ 16 เมษายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประชุม ชี้แจง การเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียน ตลอดจนการแนะนำ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน และแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย ครูธนิต ป้องคำกวย และครูประเสร็ฐ ไกรษี 

วันที่ 31 มีนาคม 2563 แผนกวิชาอิเล้กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดสอบมาตรานวิชาชีพ

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันที่ 31 มีนาคม 2563 แผนกวิชาอิเล้กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดสอบมาตรานวิชาชีพ

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วัน เสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย้เทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดหลวงอุบลราชธานี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 https://drive.google.com/drive/folders/1nVoOPD3kEQsHFsq9bNDsmqsoqWrMYCqK?usp=sharing