แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

 

เบอรโทรติดต่อ

 

ลำดับ

ชื่อ สกุล

อีเมล

เบอร์โทร

ที่ปรึกษา

1

นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

085-850-1490

ปวส.2/1,2 ม.6

2

นายวัชระ  ประคองพันธ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

086-265-3643

ปวส.1/3 ทวิ

3

นายคารมย์ แก้วกันยา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

089-578-6966

ปวส.2/1 ทวิ

4

นายวิเชียร กำทอง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

089-719-9746

ปวส.1/3 ทวิ

5

นายพรศักดิ์ บุญพา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

081-955-6430

ปวส.2/3 ม.6

6

นายชูเกียรติ์ ประมุขกุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

096-915-0941

ปวส.1/1,2 ม.6

7

นางจุฬาพรรณ์. คณารักษ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

097-335-9474

ปวส.2/3 ม.6

8

นายทรงศักดิ์ สัตนาโค

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

085-494-9329

 

9

นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช

 

089-582-9318

ปวช.2/1,2

10

นายสามารถ เวชอุดม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

083-125-4506

ปวช.2/3

11

นายสุรชาติ  วิชาชัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

093-439-4659

ปวส.1/1,2 ม.6

12

นายสุกาย​  เกื้อ​ทาน​

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

087-960-2660

ปวช.1/3,4

13

นายสุรพงษ์ สามแก้ว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

087-779-7022

ปวช.3/13,4

14

นายประเสริฐ  ไกรษี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

086-883-3271

ปวช.3/1,2

15

นายพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

085-311-3403

ปวช.1/1,2

16

นายธนิต ป้องคำกวย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

083-559-6940

ปวส.2/1,2 ม.6

17

นายอนุสรณ์ จารุกมูล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

090-278-8455

ปวส.1/1,2 ทวิ

18

นายอดิศักดิ์ แหวนวงษ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

084-936-7872

ปวส.1/1,2 ทวิ