แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

ศิษย์เก่ามาแนะนำโครงการ เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

19-04-2564 Hits:2 ข่าวกิจกรรม ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันที่ 19 เมษายน 2564 ศิษย์เก่าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีโอกาศมาแนะนำโครงการ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี โดยมีคณะครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมสัมนาพบปะพูดคุย ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียน

16-04-2564 Hits:8 ข่าวกิจกรรม ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันที่ 16 เมษายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประชุม ชี้แจง การเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียน ตลอดจนการแนะนำ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน และแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย ครูธนิต ป้องคำกวย และครูประเสร็ฐ ไกรษี 

Read more

สอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปวส.2

06-04-2564 Hits:21 ข่าวกิจกรรม ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันที่ 31 มีนาคม 2563 แผนกวิชาอิเล้กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดสอบมาตรานวิชาชีพ   ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Read more

สอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปวช.3

06-04-2564 Hits:25 ข่าวกิจกรรม ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันที่ 31 มีนาคม 2563 แผนกวิชาอิเล้กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดสอบมาตรานวิชาชีพ   ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Read more

เข้าค่ายคุณธรรม2563

14-09-2563 Hits:212 ข่าวกิจกรรม ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วัน เสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย้เทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดหลวงอุบลราชธานี ดูรูปภาพเพิ่มเติม  https://drive.google.com/drive/folders/1nVoOPD3kEQsHFsq9bNDsmqsoqWrMYCqK?usp=sharing

Read more

ผู้ปกครองระดับ ปวช1.เยี่ยมชมแผนกอิเล็กทรอนิกส์ งานประชุมผู้ปกครอง

03-09-2563 Hits:255 ข่าวกิจกรรม ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ผู้ปกครองระดับชั้น ปวช.1เข้าเยี่ยมชมแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ห้อง B1 พบปะพูดคุยแนวทางการป้องกันปัญหาต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การเรียนให้จบภายในระยะเวลา 3 ปี การฝึกงาน แนะนำครูที่ปรึกษา ตลอดจนการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ปกครอง  

Read more

ผู้ปกครองระดับ ปวส.เยี่ยมชมแผนกอิเล็กทรอนิกส์ งานประชุมผู้ปกครอง

03-09-2563 Hits:270 ข่าวกิจกรรม ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ผู้ปกครองระดับชั้น ปวส.1เข้าเยี่ยมชมแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ห้อง B1 พบปะพูดคุยแนวทางการป้องกันปัญหาต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การเรียนให้จบภายในระยะเวลา 2 ปี การฝึกงาน แนะนำครูที่ปรึกษา ตลอดจนการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ปกครอง  

Read more

Fixit Center ต.ยางโยภาพ บ้านหนองสองห้อง

21-08-2563 Hits:246 ข่าวกิจกรรม ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ครูและนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ออกตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกับแผนกต่างๆตามนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนําพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐”  

Read more