แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ลงนามความร่วมมือ MOU นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2.2563

26-08-2563 Hits:120 ข่าวประชาสัมพันธ์ ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และแนะแนวนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแผนกวิชา โทรคมนาคม และรับสมัครนักศึกษาที่กําลัง จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

Read more

แผนกอิเล็กทรอนิกส์จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู 13 สิงหาคม 2563

21-08-2563 Hits:94 ข่าวประชาสัมพันธ์ ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันที่ 13 สิงหาคม 2562  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดพิธีไหว้ครู

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ

11-02-2563 Hits:186 ข่าวประชาสัมพันธ์ ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 29  ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด คณะครูและตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.

Read more

พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมทีม ที่ได้รับรางวัลแต่ละรายการ ในงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

24-12-2562 Hits:266 ข่าวประชาสัมพันธ์ ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันนี้ (๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติ ขึ้นมอบโล่ เกียรติบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมทีม ที่ได้รับรางวัลแต่ละรายการ ในงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้เป็นตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับชาติต่อไป

Read more