แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ สัปดาห์ที่7 วันที่ 4 ธันวาคม 2562  คณะครูนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ แจ้งข่าวสาร การเตรียมงานต่างๆ การทำความสะอาดแผนก การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ

รวมกันที่หน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทำกิจกรรมนันทนาการโดย ครูวัชระ ประคองพันธ์ และหัวหน้าแผนกวิชาแจ้งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันทักษะที่ผ่านมา แสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดูเพิ่มเติม gif

 วัน พุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2562 

หลัวจากที่รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางหัวหน้าแผนกวิชา อ.เกียรติศักดิ์ ชินาภาษ คณะกรรมการชมรม จัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี 

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดูเพิ่มเติม gif