แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ วันที่ 23 ก.ย.2563 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานชมรมแผนกอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมการทำงานปีการศึกษา 2563

มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 9 คน ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งประธานชมรม ที่มีคะแนนสูงสุดคือ นายชุณหชาติ สัจสุวรรณ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1กลุ่ม1  

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ วันที่ 16 ก.ย.2563 ครูอนุสรณ์ จารุกมูล การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2564 ให้นักศึกษาแสดงความสามารถส่วนตัว ความเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออก และแจ้งการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ ใรสัปดาห์ที่ 13

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ วันที่ 9 ก.ย.2563 ครูอนุสรณ์ จารุกมูล แจ้งระเบียบการแต่งกาย ว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาที่แต่งกายไม่เรียบร้อย ยกตัวอย่างการแต่งกายที่ไม่เรียบร้อย

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ วันที่ 15 ก.ค.2563 ยินดีตอนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ครูวิเชียร กำทอง ให้โอวาทความรู่ต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพแนะนำสถานที่ การเรียนในอาคารต่างๆ

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ

รวมกันที่หน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทำกิจกรรมนันทนาการโดย ครูวัชระ ประคองพันธ์ และหัวหน้าแผนกวิชาแจ้งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันทักษะที่ผ่านมา แสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ วันที่ 22 ก.ค.2563 กิจกรรมวันนี้ช่วยกันขนอิฐตัวหนอน แผนกทำลานจอดรถ

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ สัปดาห์ที่7 วันที่ 4 ธันวาคม 2562  คณะครูนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ แจ้งข่าวสาร การเตรียมงานต่างๆ การทำความสะอาดแผนก การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ