แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

 • 4ธค62_๑๙๑๒๐๔_0008.jpg
 • IMG_9198.jpg
 • IMG_9239.jpg
 • สไลด์1.PNG
 • สไลด์2.PNG
 • สไลด์3.PNG
 • สไลด์4.PNG
 • สไลด์5.PNG
 • สไลด์6.PNG
 • สไลด์7.PNG
 • สไลด์8.PNG
 • สไลด์9.PNG
 • สไลด์10.PNG
 • สไลด์11.PNG

พิธีวางศิลาฤกษ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

25-09-2563 Hits:113 ข่าวประชาสัมพันธ์ ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

มื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ทวิภาคี 2563

25-09-2563 Hits:108 ข่าวประชาสัมพันธ์ ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันที่ 28 ตุลาคม2563 แผนกอิเล็ทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 

Read more

ประชุมพิธีวางศิลาฤกษ์

25-09-2563 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์ ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันที่ 21ตุลาคม2563 แผนกอิเล็ทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประชุมการเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน 4 ชั้น แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ลงนามความร่วมมือ MOU นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2.2563

26-08-2563 Hits:236 ข่าวประชาสัมพันธ์ ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และแนะแนวนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแผนกวิชา โทรคมนาคม และรับสมัครนักศึกษาที่กําลัง จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

Read more

เข้าค่ายคุณธรรม2563

14-09-2563 Hits:173 ข่าวกิจกรรม ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วัน เสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย้เทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดหลวงอุบลราชธานี ดูรูปภาพเพิ่มเติม  https://drive.google.com/drive/folders/1nVoOPD3kEQsHFsq9bNDsmqsoqWrMYCqK?usp=sharing

Read more

ผู้ปกครองระดับ ปวช1.เยี่ยมชมแผนกอิเล็กทรอนิกส์ งานประชุมผู้ปกครอง

03-09-2563 Hits:212 ข่าวกิจกรรม ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ผู้ปกครองระดับชั้น ปวช.1เข้าเยี่ยมชมแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ห้อง B1 พบปะพูดคุยแนวทางการป้องกันปัญหาต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การเรียนให้จบภายในระยะเวลา 3 ปี การฝึกงาน แนะนำครูที่ปรึกษา ตลอดจนการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ปกครอง  

Read more

ผู้ปกครองระดับ ปวส.เยี่ยมชมแผนกอิเล็กทรอนิกส์ งานประชุมผู้ปกครอง

03-09-2563 Hits:224 ข่าวกิจกรรม ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ผู้ปกครองระดับชั้น ปวส.1เข้าเยี่ยมชมแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ห้อง B1 พบปะพูดคุยแนวทางการป้องกันปัญหาต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การเรียนให้จบภายในระยะเวลา 2 ปี การฝึกงาน แนะนำครูที่ปรึกษา ตลอดจนการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ปกครอง  

Read more

Fixit Center ต.ยางโยภาพ บ้านหนองสองห้อง

21-08-2563 Hits:207 ข่าวกิจกรรม ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ครูและนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ออกตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกับแผนกต่างๆตามนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนําพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐”  

Read more

จุลกฐิน 7-8 พฤศจิกายน 2562

11-11-2562 Hits:322 ข่าวกิจกรรม ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

คณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  ร่วมงานจุลกฐิน ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ทอดกฐิน ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินงานติดตั้งเครื่องขยายเสียง

Read more

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หมู่บ้านเสาวลักษณ์ ริมมูลน้อย 18 ต.ค.2562

22-10-2562 Hits:346 ข่าวกิจกรรม ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันที่ 18 ตุลคม 2562 ที่ผ่านมา คณะครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ครูสุรพงษ์ สามแก้ว ครูสุกาย เกื้อทาน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกเดินทางไปที่ หมู่บ้านเสาวลักษณ์ ริมมูลน้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

Read more

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต.ตาลสุม 18 ต.ค.2562

22-10-2562 Hits:368 ข่าวกิจกรรม ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันที่ 18 ตุลคม 2562 ที่ผ่านมา คณะครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ครูสุรชาติ วิชาชัย ครูภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกเดินทางไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม  อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน  

Read more

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต.นาเลิง

22-10-2562 Hits:346 ข่าวกิจกรรม ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

วันที่ 17 ตุลคม 2562 ที่ผ่านมา คณะครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ครูพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ ครูประเสริฐ ไกรษี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกเดินทางไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบล นาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

Read more

041795
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
61
65
492
40899
450
1809
41795

Your IP: 3.237.234.213
2021-03-07 18:09
Visitors Counter

 

ข่าวการศึกษา

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html